Jakie są sposoby, by po kontuzji lub operacji jak najszybciej powrócić do zdrowia? Czy są tak naprawdę takie metody?

Każdy z nas miewa w życiu różnego typu kontuzje, jak nie są groźne to niedługo o nich zapominamy i przechodzimy do codziennego funkcjonowania. Jednak jeśli są większe problemy z naszym organizmem jak i nie da się tak łatwo po paru miesiącach czy tygodniach wrócić do pełnej sprawności.

Wtedy potrzebne są odpowiednie metody. Jedną z takich metod jest na pewno leczenie czynnikami wzrostu.

kontuzja w sporcie

Autor: Jon Candy
Źródło: http://www.flickr.com

Czynniki wzrostu to białka osocza, które bardzo dobrze przyspieszają procesy naprawcze i odnowy tkanek po uszkodzeniach. Do terapii używa się autologiczny, to znaczy wzięty z własnej krwi chorego bogatopłytkowy preparat osocza, który jest otrzymywany poprzez odwirowanie pełnej krwi. Preparat tego rodzaju jest przygotowywany w warunkach ambulatoryjnych, jednak muszą być wypełnione określone wymogi odnoszące się do czystości, jak i jakości wirówki, ażeby nie doszło do zniszczenia płytek krwi. Jest to dość powszechna metoda, obok innych znanych sposobów na uszkodzenia, przykładowo endoproteza kolana. Czynniki wzrostu uwalnia się z płytek przez degranulację ziarnistości, po mniej więcej dziesięciu minutach od rozpoczęcia procesu zastygania krwi. Po przejściu przez błonę komórki macierzystej czynniki wzrostu bardzo szybko zawiązują się ze swoistymi receptorami aktywizując ciąg sygnalizacji pomiędzy komórkowej, zaś w konsekwencji ekspresję konkretnych genów. Ważny jest także fakt, że czynniki wzrostu nie wnikają do komórek, co sprawia, iż nie ma ryzyka mutagenezy.

leczenie kontuzji

Autor: Rose Physical Therapy Group
Źródło: http://www.flickr.com

To jedynie przyspieszenie normalnego procesu regeneracji tkanek. To całkiem młoda metoda leczenia. Używa się jej tak samo u ludzi z urazami mięśni i ścięgien, jak również u takich z przewlekłymi schorzeniami układu kostno-szkieletowego. Możemy również takiej terapii użyć po odbyciu różnego rodzaju zabiegów, przykładowo operacja więzadła krzyżowego. Używając jednorazowych, jałowych zestawów trzeba wziąć od pacjenta próbkę krwi, potem jest ona odwirowywana, otrzymamy z niej mniej więcej 2-3 ml osocza bogatopłytkowego. Każdy zabieg jest kontrolowany ultrasonograficznie. Czynniki wzrostu należy podawać do miejsc, gdy na obrazie USG USG płuc i opłucnej widoczne są zmiany chorobowe mięśni lub ścięgien. Taka leczenie posiada naprawdę szerokie zastosowanie zarówno w medycynie sportowej, jak i u osób w podeszłym wieku.